Intuitívne užívateľské prostredie

Google Apps majú intuitívne užívateľské prostredie a i s veľmi pokročilými funkciami si ľahko poradí každý „IT nešika“. Odpadá tak obvyklý problém, kedy organizácia investuje nemalé financie do funkcionalít, ktoré sa však zložito ovládajú a každá je viazaná na iný software. Následne ju aj tak používa iba veľmi obmedzený počet ľudí. V Google Apps je všetko integrované do jedného jednoducho ovládateľného prostredia.

“Moje hlavné očakávanie bolo rozprúdiť komunikáciu medzi ľuďmi. Chceli sme priniesť nástroj, ktorý bude integrovaný a bude v sebe zahŕňať možnosť chatovania, videohovorov a umožní ľuďom pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek – a to sa nám s Google podarilo”

Petr Beneš, CIO Českej spořitelne

Zabezpečenie dát na najvyššej úrovni

Zavedenie Google Apps prináša významnú elimináciu rizík úniku či zneužitia dát, ktoré sú pomerne častým a závažným problémom pri bežnom spôsobe riešenia, ktorým je vlastná infraštruktúra.

Skutočnosť, že k dátam nemajú zamestnanci, technici ani operátori priamy prístup, a že sú dáta rozložené na samostatne nepodstatné jednotky uložené v rôznych úložiskách, zamedzuje ich zneužitiu a súčasne tak zvyšuje spoľahlivosť a dostupnosť.

Bezpečnostné procedúry sú pravidelne preverované a certifikované nezávislými organizáciami a v prípade potreby je možné tieto bezpečnostné audity previesť na interné bezpečnostné audity orientované na klientov. Google Apps sú certifikované podľa ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 Type II.

Úspora nákladov za messaging až 70%

Google Apps nielenže dokážu zaistiť významné zníženie prevádzkových a kapitálových nákladov, ale taktiež prinášajú oveľa lepšiu kontrolu a plánovanie. Bezkonkurenčná cena licencie 40€ za užívateľa na rok predstavuje len jednu z mnohých úspor. Na strane investičných nákladov odpadá najmä potreba zabezpečiť výpočtovú techniku ako sú servery, či fungovanie systémov. Správu akýchkoľvek dát plne zabezpečuje spoločnosť Google. A to vrátane zabezpečenia, ktoré je pre užívateľa Google Apps na úrovni, ktorú by porovnateľné interné riešenie dosiahlo len za cenu obrovských nákladov. Vďaka 100% riešeniu cez cloud ušetríte taktiež na administrácii, energiách, antispamu a antivíruse.